• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Konflikthantering

konflikthantering i självgående team

En sårbarhet och samtidigt en kärnkompetens i ett välfungerande team. Konflikthantering är lättare i självgående team än i vanliga arbetsgrupper. Detta pga av teamets medlemmar delar ansvar för allt som händer i teamet.
Vi faciliterar teamet i processen att skapa konkreta rutiner för intern konflikthantering och genomför träning av förankringen av rutinerna.