• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Rättshaveristiskt beteende

Rättshaveristiskt beteeende orsakar negativ stress, oro och ibland rädsla för att bli skadad. Att på ett respektfullt sätt bemöta en person, som man upplever som rättshaveristisk, är svårt. Det kräver en särskilt kommunikativ förmåga som omfattar både självreflektion, tydlighet, avpassad verbalitet och aktiv respekt för den andre.
Vi hjälper er på två nivåer:

  • faciliterar ledningen i att ta fram riktlinjer och i att skapa fungerande rutiner för bemötande av rättshaveristiskt beteende
  • utbildar och tränar team och arbetslag i kommunikation med människor som de upplever som rättshaverister.

Med ledstjärnor respekt och professionalitet hjälper vi medarbetare och ledning att skapa fungerande kommunikation med människor som kan upplevas som besvärliga.