• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Är ni redo för självgående team?

Är ni redo för att bygga självgående team?

Vi genomför workshops med verksamhetsledningen under vilka vi hjälper er att ta fram ramen och förutsättningar för självgående team i er verksamhet.
Därefter analyserar vi ledarskap och medarbetarskap och verksamhetens övriga förutsättningar med syfte att ta fram avgörande framgångsfaktorer för skapande av självgående team. Vi stödjer er vidare i att ta fram handlingsplan för införande av självgående team och i att följa upp införandet.