• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Självledarskap

Självledarskap 

Självledarskap är en grundläggande färdighet som en medlem i självgående team utvecklar kontinuerligt. Det handlar om att leda sig själv och om att leda sig själv i en arbetsgrupp. För att vara en aktiv och ansvarstagande medlem i ett självgående team behöver man både ha en stark integritet och förmåga att samverka med andra, ofta över kompetensgränserna. Den ständigt pågående utvecklingen av sig själv i olika sammanhang brukar man hantera på egen hand. Extern hjälp och stöd kan inhämtas när man tillfälligt förlorar sin orientering.

(mer info inom kort)