• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Tillit och psykologisk mognad

Utveckling av tillit och psykologisk mognad

Enligt forskning på agila team presterar de team som uppnår psykologisk mognad bättre än teamen som inte uppnår det. Självgående team är ännu mer beroende av ömsesidig tillit. Teamets psykologiska mognad är en förutsättning för gemensamt beslutsfattande, transparens, delat ansvar, reflektion över sitt arbete, kreativitet, konflikthantering. Vi använder evidensbaserade verktyg för att mäta teamets dynamik och faciliterar utveckling av psykologisk mognad i teamet.

Läs gärna mer på vår blogg: Hur utvecklas team i teal organisationer?