• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Enstaka tjänster

För kunder som söker en avgränsad förstärkning i det interna förbättringsarbete
kan vi erbjuda bland annat:
Communication DNA – analys och utveckling av kommunikativ potential
Ekonomisk utvärdering & utveckling
GDQ mätning för utveckling av effektiva team
Handledning av grupper och nyckelpersoner
IDI analys för utveckling av kommunikationsstilen
Implementering av rutiner
Kartläggningar och utredningar
Kompetensanalyser (grupp, individ)
Konflikthantering
Krishantering
Ledarskapsutveckling
Ledningsgruppsutveckling
Medarbetarskapsutveckling
Nulägesanalys av verksamhet
Nulägesanalys av verksamhet
Organisationsutvärdering/översyn
Organisationsutvärdering/översyn
Policy dokument & rutiner
Projektledning, Processledning
Psykosocial arbetsmiljökartläggning
Starta verksamheter
Utbildningar
Utveckling av effektiva arbetsteam
VD-coaching