• pl_PL
 • sv_SE
 • us

Verksamhetens DNA® – modern företagsutveckling

Verksamhetens DNA® gör ditt företag smidigare och mer självgående

Företag och verksamheter är helhetssystem. Vi hjälper dig att få företagets grundkomponenter att samverka smidigare. Den förändring som genomförs är välförankrad och hållbar. Verksamhetens DNA® ökar:

 • din kapacitet att som ledare och beslutsfattare greppa komplexiteten och dynamiken i krävande eller tvingande förändringsprocesser,
 • din förmåga att identifiera och minimera glapp som med tiden uppstår kring företagets huvuduppgift
 • ditt företags styrka och självständighet att agera som aktör på den föränderliga marknaden. Verksamhetens DNA® ger svar på frågor om bla a:
 • Hur mycket fokus läggs på företagets kärnuppgift?
 • I vilken riktning behöver ni utveckla ledarskap?
 • Vilka är utvecklings-/utbildnings-/informationsbehoven hos medarbetare?
 • Hur förstärker ni fokus på företagets grundläggande uppgifter?

Verksamhetens DNA® är en utvecklingsmodell

Modellen belyser hur företaget hanterar sin kärnuppgift och sina produktionsprocesser, om de strukturer som knyts till kärnuppgiften är effektiva, hur arbetsrelationer utformas, dynamiken i växelverkan dem emellan samt påverkan på resultatet. Förbättringsprocessen, som är en del av modellen, fokuserar på utveckling av verksamhetens bärande komponenter och på överföring av modeller och verktyg för intern hantering av verksamhetens DNA. Under vår flera år långa verksamhet som externa eller interna konsulter har vi lagt märke till att varje verksamhet har, förutom de uppenbara egenskaperna, även en dold script. Den dolda, bakomliggande ”scripten” styr resultatet genom att den genomsyrar varje del av verksamheten Det synliga och det dolda bildar en sorts ”dna” som återspeglas i varje del av verksamheten och därigenom påverkar resultatet. Vår unika tjänst Verksamhetens DNA® hjälper våra kunder att synliggöra verksamhetens dolda script och ger verktyg för att hantera den. Tjänsten omfattar analys, utvecklingsworkshop och processledning för förnyelse och förändring.

Verksamhetens DNA® förbättrar kapacitetsutnyttjande

Ett företag är ett helhetssytsem. Med hjälp av utvecklingsmodellen Verksamhetens DNA tar vi fram de specifika samband och beroenden mellan olika faktorer i ditt företag. Dessa samband och beroenden bildar en sorts dna som styr hur företaget fungerar internt inom produktion-sälj-administration, påverkar era resultat, upprätthåller värderingar, påverkar ansvarstagande och engagemang, påverkar relationer med kunder och leverantörer. Fördelen med att känna till sitt företags dna är att man kan korrigera bristerna. I stället för att förlora tid, kraft och pengar på att hela tiden åtgärda akuta problem kan man åtgärda orsaker till problemen och sen ägna sig åt det man helst vill göra: att utveckla företagets affärer.

Projekt med Verksamhetens DNA® som verktyg

 •  Vi arbetar multiprofessionellt i alla steg.
 • Vi använder validering för förankring av förändringen inom företaget.
 • Du får något att gå på redan efter 3 veckor från start.
 • Vi har regelbunden validering och effektmätning med kontrollstationer under hela projektet.
 • Du får kontroll över omfattning och kostnad.
 • Verksamhetens DNA kan även användas för kvalitetssäkring.

FAS 1 Analys Vi tydliggör ditt företags DNA, vad den består av, hur delarna påverkar varandra och hur det påverkar resultatet samt vilka komponenter är de bärande för verksamheten.

FAS 2 Strategi för utveckling Tillsammans med ditt företags ledning och företagets egna experter tar vi fram en strategi för utveckling och konkretiserar planen för genomförande. Syftet är att justera de delar i ditt företags DNA som behöver utvecklas.

FAS 3 Process att skapa bra DNA i företaget Vi fortsätter att arbeta tillsammans med era egna experter och genomför förändringsprocessen för att skapa mer fokus på företagets kärnuppgift och öka smidighet i samverkan mellan företagets bärande komponenter.

Rättigheter att använda Verksamhetens DNA® ägs uteslutande av van de Voorde Consulting AB.